Enzymoterapia lieči nielen zápaly

Kde všade pomáha enzymoterapia?

Proteolytické enzýmy v prípravkoch systémovej enzymoterapie majú široké využitie. Prospešné sú pri zápalových, imunitných, degeneratívnych procesoch, pri akútnych i chronických chorobách, úrazoch, hojení, pri preventívnom aj liečebnom užívaní.

Enzýmy a zápalové ochorenia

Podávaním vyšších dávok enzýmov v rámci systémovej enzymoterapie nedochádza k potláčaniu zápalu ale k optimalizácii zápalovej reakcie – enzýmy sú regulátormi tohto procesu. To znamená, že podporujú to, čo može poškodenie ohraničiť, odstrániť a podieľajú sa na vytváraní nového zdravého tkaniva intenzívnejšie a presnejšie, čo vedie ku skoršiemu odozneniu zápalu a uzdraveniu.

Systémová enzymoterapia sa uplatňuje v podstate pri všetkých chronických i recidivujúcich záplových ochoreniach v oblastí nosa, uší, krku, horných aj dolných dýchcích ciest, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviacej trubice, kože atď. Výskumy prebehli napríklad pri liečbe artríridy, bronchitídy, sinusitídy, zápale vaječníkov či cystitídy. Okrem liečebného účinku spočíva prínos enzymoterapie aj v zamedzení prechodu ochorenia z akútneho do chronického štádia. Taktiež bolo dokázané, že pri súčasnom podávaní antibiotík a proteolytických enzýmov dochádza k výrazne vyššej koncentrácii antibiotika na mieste zápalu o 8 až 40%, čo umožňuje znížiť dávky týchto liekov.

Enzýmy a žilové ochorenia

Proteolytické enzýmy majú schopnosť regulovať fibrinolýzu – proces rozpúšťania krvných zrazenín. Podieľajú sa na čistení ciev, utesňovaní poškodených ciev, zlepšujú prietok krvi. Veľký význam enzymoterapie v liečbe žilových ochorení potvrdzujú už vyše 30 rokov mnohé štúdie. Uplatnenie nachádza najmä pri zápaloch žil (flebitídy) a posttrombotickom syndróme, kedy sa potvrdil ústup ťažkostí ako opuch, bolesť ako aj zlepšenie prekrvenia a normalizácia žilových funkcií. Enzýmové zmesi sú prospešné nie len pri chronických ochoreniach žíl a ich komplikáciách ale aj pri preventívnom užívaní znižujú nebezpečenstvo týchto ochorení v starobe, kedy je ich výskyt najčastejší.

Enzýmy a imunita

Nie je žiadnou novinkou, že kvalita nášho imunitného systému úzko súvisí s množstvom  a kvalitou enzýmov v našom organizme. Proteolytické enzýmy sa podieľajú na regulácii imunitného systému viacerými spôsobmi. Ide najmä o rozpúšťanie imunokomplexov, odstraňovenie bunkových trosiek, odstraňovenie faktorov, ktoré poškodzujú imunitný systém (nikotín, UV žiarenie…); podľa potrieb organizmu dokážu podporovať alebo tlmiť aktivitu makrofágov a iných imunitných buniek.

Enzýmy a vírusy

V boji proti vírusovým infekciám sme do veľkej miery závislí na kvalite a efektívnom zareagovaní nášho imunitného systému voči hroziacemu nebezpečenstvu. Keďže podávanie enzýmových zmesí dokáže regulovať náš imunitný systém (viď vyššie), nachádza enzymoterpia uplatnenie aj v tejto oblasti.

Ako príklad môžme uviesť enzymoterapiu pásového oparu, ktorej sa venovalo viacero štúdii a výskumov, kde sa dospelo k výsledku, že včas nasadená enzymoterapia v dostatočne vysokých dávkach je úspešná liečebná metóda pri ľahších a stredne ťažkých formách pásového oparu. V roku 1993 bol doktorom M.-W. Kleine publikovaný výsledok štúdie, kde sa 96 pacientom trpiacich pásovým oparom podávala buď enzymoterapia alebo antiviritocké liečivo acyklovir (štandarná liečba pásového oparu). Vyhodnotenie štúdie neukázalo žiadny rozdiel v úspešnosti oboch spôsoboch liečby – ústup bolestí a hojenie pľuzgierov prebiehalo v oboch skupinách rovnako, čo potvrdili neskôr aj ďaľšie štúdie. V čom je však enzymoterapia prínosnejšia? V prospech enzýmov hrá lepšia znášanlivosť a takmer žiadne nežiaduce účinky. Okrem toho včasné podávanie enzýmov zabraňuje neskoršiemu výskytu chronických neuralgických bolestí, ktoré sú pre toto ochorenie typické a pretrvávajú niekedy aj roky po liečbe. Enzýmy totiž zamedzujú rozvoju fibrózy – jazvenie tkaniva pozdĺž nervových buniek a ich vlákien, čím znižujú tlak na nervy.

Momentálne prebiehajú štúdie, kde sú enzymoterapiou liečení pacienti s AIDS či nebezpečnou hepatitídou C.

Enzýmy a úrazy

Užívanie enzýmov pri úrazoch a na urýchlenie hojenia rán patrí u nás k najčastejším indikáciam kedy pacient či lekár siaha po takejto liečbe. Rýchlejšie miznutie opuchu, bolestivosti, hematómov (podliatín) a skoršie obnovenie pohyblivosti potvrdzujú nielen výsledky mnohých štúdií ale aj mnohí lekári a športovci, u ktorých je užívanie enzýmov každodennou súčasťou. Prísun enzýmov sa odporúča pred i po operácii, kedy sa skracuje doba na lôžku, znižuje sa riziko trombózy, zmierňuje sa bolestivosť a urýchľuje hojenie a zacelovanie rany.

Enzýmy a rakovina

Len nedávno sa podarilo dokázať dôležitú súvislosť medzi rakovinou a enzýmami. Doktorka Deserova z rakúskeho Ústavu pre výskum rakoviny vo Viedni potvrdila, že enzýmy pôsobia na počet aktívnych rastových faktorov v tele v závislosti od  toho, aké množstvo enzýmov sa v organizme nachádza. Perorálne podávanie enzýmových zmesí podľa týchto výskumov urýchľuje vylučovanie a brzdí tvorbu rastového faktoru TGF-beta, čo v konečnom dôsledku vedie k hromadnému uvoľňovaniu látok ako sú TNF, interleukíny a interferóny, ktoré sú účinné v likvidácii rakovinových buniek. Zaujímavá je aj schopnosť enzýmov lepšie odhalovať nádorové bunky, ktoré maskovaním unikajú pred likvidáciou napr. odstraňovaním ochranného povlaku rakovinových buniek. Enzymoterapia však nenahradí chemoterapiu, ožarovanie či operáciu. Využíva sa ako doplnková liečba k štandardnej liečbe, kedy dokáže znižovať výskyt vedľajších účinkov v dôsledku ožarovania –  má schopnosť radioprotekcie. A ako potvrdila štúdia profesora Tadeusza Popiela z Krakova, enzymoterspia prispieva aj k podstatne menšiemu rozvoju metastáz – znižuje sa hustota adhéznych molekúl (prichytávajú sa na vhodné receptory) na povrchu nádorových buniek, obiehajúce nádorové bunky sa tak ťažšie uchytia a vytvoria metastázy. Zaznamenaný bol štatisticky významne dlhší čas prežívania onkologických pacientov. Enzýmové zmesi sa tak stávajú cennou doplnkovou liečbou pri akejkoľvej liečbe nádorového ochorenia.

Enzýmy a autoimunitné ochorenia

Autoimunitné ochorenia vznikajú v dôsledku porušenej funkcie imunitného systému, ktorý nedokáže správne rozlíšiť medzi vlastnými a cudzími antigénmi a tak napádá vlastné bunky a tkanivá a dochádza k poškodeniu. Liečba autoimunitných ochorení enzýmovými zmesami sa sleduje už roky a dosahuje výborné výsledky. Potvrdili to rozsiahle klinické štúdie napr. pri terapii reumatoidnej artritídy, glomerulonefritídy (ochorenie obličiek) či roztrúsenej skleróze.

Reumatické ochorenia

Táto oblasť čo sa týka enzymoterapie patrí medzi tie z najviac preskúmaných a pozitívne účinky už boli potvrdené mnohými štúdiami. Jedna z prvých väčších štúdií pochádza už z roku 1983, kedy sa enzýmová zmes podávala vyše tisícim pacientom s reumatickými ochoreniami. K zníženiu ťažkostí prišlo u 76-90% pacientov, stav sa nezmenil u 10-24% pacientov, a len u 2% prišlo k zhoršeniu stavu, čo sú vynikajúce výsledky.

Ďaľšia významná štúdia prebehla aj u nás (1998). Na Slovensku koordinoval štúdiu Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (prof. Rovenský), v Česku Reumatologický ústav Bratislava (doc. Pavelka). Pacientom bol podávaný štandardný protireumatický liek sulfasalazín alebo enzýmový prípravok Phlogenzym. Výsledky preukázali rovnakú účinnosť oboch liekov pri potláčaní aktivity ochorenia. Výhoda Phlogenzymu však spočívala v oveľa lepšej znášanlivosti a takmer žiadnych nežiadúcich účinkoch.

Poznámka: Výskumník profesor August Heidland z Würzburgu odporúča podávať všetkým deťom s genetickou predispozíciou na diabetes I.typu preventívne proteolytické enzýmy, aby sa zabránilo rozvoju tochto ochorenia. Domnieva sa, že takto je možné zachrániť len v Nemecku niekoľkotisíc detí pred tým, aby sa stali diabetikmi I. typu a boli v konečnom štádiu odkázané na dialýzu. Momentálne prebieha klinická štúdia, ktorá má preukázať platnosť predpokladu profesora.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana