Enzymoterapia lieči nielen zápaly

Ako užívať enzýmy!!!

Enzýmy pri systémovej enzymoterapii sa užívajú vždy nalačno (na rozdiel napríklad od tráviacich enzýmov)– to znamená aspoň 30 minút pred jedlom alebo minimálne 2-3 hodiny po jedle. Pri užívaní preparátov spolu s jedlom dochádza k „väzbe“ na potravu, čím sa zníži vstrebávanie enzýmov v čreve a tým ich účinnosť. Denná dávka je zvyčajne rozdelená do troch dávok, ktoré sa užívajú približne s 8 hodinovým odstupom, najlepšie v okamihu resorpčných maxím – hneď po prebudení, pred obedom a pred spánkom. Počet tabliet, ktoré treba užiť na dosiahnutie požadovaného účinku, sa líši v závislosti od konkrétneho prípravku a množstva a aktivity enzýmov obsiahnutých v tabletách či kapsulách ako aj od typu ochorenia. Po užití sú enzýmy v tenkom čreve vstrebané do krvi, vylučujú sa prevažne pečeňou, nevstrebané enzýmy sa odbúrávajú trávením v črevách alebo sa vylučujú stolicou.

Občas môže na začiatku liečby chronických chorôb enzýmami dôjsť k zhoršeniu príznakov ochorenia. V takomto prípade by sa liek nemal vysádzať, prípadne treba zvážiť prechodné zníženie doterajšieho dávkovania.

Kto by enzymoterapiu nemal užívať?

Systémová enzymoterapia sa nemá používať v situáciách, ktoré sú spojené zo zvýšeným sklonom ku krvácaniu. Nie je preto vhodná u ľudí užívajúcich dlhodobo kumarínové antikoagulanciá, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi ako napr. Warfarin alebo ľudí trpiacich hemofíliou. V týchto prípadoch môže podávanie enzýmových preparátov spôsobiť zvýšenú krvácavosť.

Opatrnosť je potrebná aj u tehotných žien, kde všeobecne platí zdržanlivosť pre užívanie akýchkoľvek liekov.

Enzymoterapia a užívanie iných liekov

Nie sú známe žiadne nepriaznivé interakcie pri súčasnom užívaní enzýmov a liekov. Práve naopak, výskumy ukázali, že enzýmové zmesy (Wobenzym) zvyšujú účinnosť niektorých antibiotík a chemoterapeutík.

Nežiaduce účinky

Enzýmové zmesy bývajú dobre znášané, aj pri dlhotrvajúcej terapii. Nežiaduce účinky sa objavujú veľmi zriedkavo. Niekdy sa môže vyskytnúť, najmä pri užívaní výšších jednorázových dávok, nevoľnosť, nafukovanie prípadne hnačka, čomu sa dá zamedziť rozdelením dávky v priebehu dňa. Ojedinele sa môže objaviť nevýrazná zmena farby, konzistencie a zápachu stolice.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana