Alternatívna liečba Kôň v úlohe liečiteľa

Ako prebieha hipoterapia?

Aby bola hipoterapia účinná je potrebné navštevovať terapie dlhodobo a pravidelne. Doba odporúčaná odborníkmi je ideálne 2-3 krát týždenne minimálne 2 mesiace alebo viac, v závislosti od individuálneho zdravotného stavu pacienta.

Každá terapia trvá približne 15-30 minút, v závislosti od veku a schopností pacienta. Malé deti a deti s poruchami sústredenia zo začiatku jazdia kratšie, neskôr sa terapia predlžuje. Intenzívna práca na koni počas 30 minút je pomerne vyčerpávajúca aj pre zdravého človeka.

Po úvodnom zahriatí, uvoľnení – príprave pacienta na terapiu sa začne samostatná cielená práca. Zväčša sa dva 10 minútové alebo tri 5 minútové intenzívne bloky striedajú s relaxáciou alebo ľahšou formou činnosti. Pri menších deťoch alebo ľahko unaviteľných je rozloženie práce opačné. Terapeut smeruje činnosti v súlade s terapeutickým plánom, ktorý vypracuje podľa problémov jednotlivých pacientov. Na záver terapie je znovu uvoľňovacia fáza a pacient sa pripraví na ukončenie terapie, prípadne odmení koňa prinesenou pochúťkou.

Pri skupinovej terapii v trvaní 45-60 min sa postupuje podobne. Ak sa pri terapii pracuje len s jedným koňom, používajú sa na zahriatie rozličné skupinové cvičenia s koňom. Deti sa pohybujú okolo koňa a striedavo sa dotýkajú určených častí tela a pod. Intenzívna práca sa delí do dvoch alebo troch blokov s relaxačnými fázami alebo zmenou činnosti. Pri skupinovom jazdení  terapeut nepostupuje podľa terapeutického plánu každého jednotlivca, ale vedenie hodiny zameria zväčša tematicky, alebo sa sústredí na činnosti riešiace problémovú oblasť danej skupiny.

Pri terapiách sa využívajú aj rozličné nástroje a pomôcky – bežne používané (loptičky, šatky, kuželky) aj špeciálne upravené (kartičky, písmenká a pod.). Rozlúčkové alebo uvoľňovacie kolo pripraví deti na ukončenie terapie, rozlúčku s koňom. Úvodné a záverečné uvoľňovacie fázy je vhodné dôsledne dodržiavať, predíde sa tým mnohým nedorozumeniam najmä zo strany detí (mentálne postihnutých, malých a pod.).

 

Mgr. Alexandra Kafková – fyzioterapeut, hipológ

Viac informácií na stránke www.hipoterapia-sha.sk