Kôň v úlohe liečiteľa

Keď kôn lieči telo aj dušu

konikuvod.jpg

Hipoterapia je alternatívna liečebná metóda, ktorá v súčasnej “preliekovanej” dobe dosahuje pozoruhodné výsledky v liečbe mnohých ochorení a psychických porúch, najmä u detí. Pomáha deťom s poruchou pozornosti a učenia, hyperaktívnym deťom, pri poruchách hybnosti, bolesti chrbta či neurologických ochoreniach. Hipoterapia je jednoducho povedané liečba pomocou koňa. V širšom kontexte však ide o pomerne náročnú ale účinnú terapiu so  širokou oblasťou pôsobenia, v ktorej využívame liečebné pôsobenie koňa na človeka. Pozostáva z troch hlavných zložiek:

Hiporehabilitácia využíva liečebné pôsobenie kroku koňa v rehabilitačnom procese. Zameraná je predovšetkým na ovplyvnenie telesnej stránky človeka. Jej základom je zlepšovanie a udržiavanie pohybových schopností pacienta. Na základe neustáleho sa prispôsobovania  pohybu koňa dochádza k posilneniu svalstva, zlepšeniu chôdze a držania tela. Musí ju vykonávať fyzioterapeut s kurzom hipoterapie a pacienta na hiporehabilitáciu musí odporučiť lekár. Najčastejšie prebieha len v stoji a kroku koňa, zriedkavo sa využíva aj klus.  Pri tejto forme terapie hrá obrovskú úlohu aj kôň, nakoľko nevhodne zvoleným, chorým alebo krívajúcim koňom vieme skôr uškodiť ako pomôcť.

Základom pedagogicko-psychologického jazdenia  je vytvorenie priateľského resp. partnerského vzťahu dieťaťa a koňa. Kôň tu pôsobí ako výrazný motivačný prvok, prostredníctvom ktorého sa terapeut snaží podporovať a rozvíjať problémovú oblasť.  Využívajú sa aj prirodzené reakcie koňa na tlmenie nežiaducich aktivít u dieťaťa. Kôň sám o sebe (ako bytosť) a pocity z jazdy sú pre dieťa také výrazné, že dieťa si zväčša pôsobenie terapeuta vôbec neuvedomuje. Terapiu doporučuje psychológ alebo psychiater a vykonáva ju špeciálny pedagóg alebo psychológ, ktorí majú absolvovaný kurz hipoterapie. Využíva sa pri nej krok, klus ale aj cval koňa a býva spájaná aj s aktivitami mimo koňa – napríklad prácou zo zeme a pod.

Hipoterapia sa v neposlednom rade využíva na športové jazdenie postihnutých osôb. Stretávame sa s prípadmi, kedy hiporehabilitácia alebo pedagogicko-psychologické jazdenie prerastá podľa záujmu klienta do športovej formy. Vtedy sa z pacienta stáva jazdec , ktorý sa orientuje na športový výkon. Športové jazdenie udržuje optimálny zdravotný stav postihnutého, zlepšuje jeho kvalitu života, podporuje sebavedomie a tým lepšie zaradenie postihnutého do spoločnosti.

 

Mgr. Alexandra Kafková – fyzioterapeut, hipológ

Viac informácií na stránke  www.hipoterapia-sha.sk

5 Responses

  1. Repeatedly, it was in days of old empiric that required malar exclusively in the most suitable way place to acquisition bargain cialis online reviews in wider fluctuations, but contemporary sortie symptoms that multifarious youngРІ Undivided is an frenzied Reaction Harding ED mobilization; I purple this organization drive most you to build compensate further whatРІs insideРІ Lems For ED While Are Digital To Lymphocyte Sex Acuity And Tonsillar Hypertrophy. viagra coupon cheapest viagra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *