Kôň v úlohe liečiteľa

Keď kôn lieči telo aj dušu

Hipoterapia je alternatívna liečebná metóda, ktorá v súčasnej “preliekovanej” dobe dosahuje pozoruhodné výsledky v liečbe mnohých ochorení a psychických porúch, najmä u detí. Pomáha deťom s poruchou pozornosti a učenia, hyperaktívnym deťom, pri poruchách hybnosti, bolesti chrbta či neurologických ochoreniach. Hipoterapia je jednoducho povedané liečba pomocou koňa. V širšom kontexte však ide o pomerne náročnú ale účinnú terapiu so  širokou oblasťou pôsobenia, v ktorej využívame liečebné pôsobenie koňa na človeka. Pozostáva z troch hlavných zložiek:

Hiporehabilitácia využíva liečebné pôsobenie kroku koňa v rehabilitačnom procese. Zameraná je predovšetkým na ovplyvnenie telesnej stránky človeka. Jej základom je zlepšovanie a udržiavanie pohybových schopností pacienta. Na základe neustáleho sa prispôsobovania  pohybu koňa dochádza k posilneniu svalstva, zlepšeniu chôdze a držania tela. Musí ju vykonávať fyzioterapeut s kurzom hipoterapie a pacienta na hiporehabilitáciu musí odporučiť lekár. Najčastejšie prebieha len v stoji a kroku koňa, zriedkavo sa využíva aj klus.  Pri tejto forme terapie hrá obrovskú úlohu aj kôň, nakoľko nevhodne zvoleným, chorým alebo krívajúcim koňom vieme skôr uškodiť ako pomôcť.

Základom pedagogicko-psychologického jazdenia  je vytvorenie priateľského resp. partnerského vzťahu dieťaťa a koňa. Kôň tu pôsobí ako výrazný motivačný prvok, prostredníctvom ktorého sa terapeut snaží podporovať a rozvíjať problémovú oblasť.  Využívajú sa aj prirodzené reakcie koňa na tlmenie nežiaducich aktivít u dieťaťa. Kôň sám o sebe (ako bytosť) a pocity z jazdy sú pre dieťa také výrazné, že dieťa si zväčša pôsobenie terapeuta vôbec neuvedomuje. Terapiu doporučuje psychológ alebo psychiater a vykonáva ju špeciálny pedagóg alebo psychológ, ktorí majú absolvovaný kurz hipoterapie. Využíva sa pri nej krok, klus ale aj cval koňa a býva spájaná aj s aktivitami mimo koňa – napríklad prácou zo zeme a pod.

Hipoterapia sa v neposlednom rade využíva na športové jazdenie postihnutých osôb. Stretávame sa s prípadmi, kedy hiporehabilitácia alebo pedagogicko-psychologické jazdenie prerastá podľa záujmu klienta do športovej formy. Vtedy sa z pacienta stáva jazdec , ktorý sa orientuje na športový výkon. Športové jazdenie udržuje optimálny zdravotný stav postihnutého, zlepšuje jeho kvalitu života, podporuje sebavedomie a tým lepšie zaradenie postihnutého do spoločnosti.

 

Mgr. Alexandra Kafková – fyzioterapeut, hipológ

Viac informácií na stránke  www.hipoterapia-sha.sk