Prsia

Prevencia rakoviny prsníka
V rozvinutých krajinách je rakovina prsníka 1.najčastejšou onkologickou príčinou smrti u žien a postihuje jednu z ôsmych žien. Najvýznamnejšie faktory podieľajúce sa na vzniku rakoviny…