Nádcha v tehotenstve

Nádcha v tehotenstve
Nádcha sama o sebe nie je ochorenie, ide len o prejav (symptóm) iného ochorenia. Nádcha môže byť alergická a nealergická. Alergickej nádche sa venujeme v…