Vracanie a nevoľnosť u detí

Vracanie a nevoľnosť
Vracanie nie je ochorenie, je to iba symptóm nejakého iného ochorenia alebo poruchy. Najčastejšou príčinou vracania u detí sú infekcie – najmä vírusového pôvodu, ale môže…