Vedeli ste...

Čo sa môže stať, keď kombinujete lieky proti chrípke alebo bolesti s alkoholom?

Súčasné užívanie alkoholu a liekov je v mnohých prípadoch veľmi nevhodná kombinácia. Môže ovplyvniť účinok lieku (zvýšiť alebo znížiť), zosilniť nežiadúce až toxické účinky liekov, poškodiť pečeň, obličky a iné. V tomto článku sa budeme venovať len voľnopredajným liekom, pri liekoch viazaných na lekársky predpis sa pri súčasnom užívaní alkoholu radšej poradťe s lekárnikom alebo lekárom. Za rizikové sa považujú najmä niektoré antibiotiká (viac v článku Ako minimalizovať nežiadúce účinky antibiotík?), lieky na liečbu epilepsie, depresie, lieky na ukľudnenie ale aj iné.

Z voľnopredajných liekov treba zvýšiť opatrnosť pri paracetamole (liečivo, ktoré potláča bolesť a horúčku). Alkohol zvyšuje toxický účinok paracetamolu na pečeň, najmä pri vysokých dávkach paracetamolu, náchylnejší na vznik hepatotoxicity sú najmä alkoholici. Alkohol je schopný zvýšiť a zrýchliť tvorbu toxických látok v pečeni, na ktoré sa odbúrava paracetamol. Poškodenie pečene pri súčasnom užívaní paracetamolu a alkoholu je pomerne známa skutočnosť, menej známe je riziko poškodenia obličiek. Vedci nedávno zistili, že kombinácia paracetamolu (aj odporúčaných dávok) a už mierneho množstva alkoholu môže významne (signifikantne) zvyšiť riziko ochorenia obličiek (Zdroj: American Public Health Association 141st Annual Meeting: Abstract 290307. 11/ 4,2013). Paracetamol môže predstavovať riziko aj kvôli neúmyselnému predávkovaniu, ku ktorému dochádza kombináciou viacerých voľnopredajných liekov, keď sa k tomu pridá ešte alkohol, môže ľahko dôjsť k ohrozeniu zdravia (najmä ak sa paracetamol užíva niekoľko dní až týždňov). Predávkovanie sa liekmi s obsahom paracetamolu patrí k najčastejším liekovým otravám vôbec.

Poznámka: Z voľnopredajných liekov obsahuje paracetamol: Acifein, Ataralgin, Coldrex (všetky hot drinky, sirupy aj tablety pre dospelých aj deti), Daleron Cold, Maxflu, Medipyrin, Mexalen, Mexavit, Migralgin, Panadol (všetky tablety, čapíky, sirupy a hot drinky), Paralen (všetky tablety, čapíky, sirupy a hot drinky), Paramax Extra, Theraflu, Valetol. Paracetamol sa nachádza aj v mnohých liekoch na tlmenie bolesti, ktoré sú viazané na lekársky predpis.

Paralen, Panadol, Coldrex…čo treba vedieť skôr ako ich užijete?  

Theraflu, Coldrex, Paralen grip….ktorý si vybrať?

Ďalše liečivo, ktoré by ste nemali kombinovať s alkoholom, je kyselina acetylsalicylová (Aspirin, Acylpirin, Migralgin). Pri tejto kombinácii sa zvyšuje výskyt žalúdočno-črevných nežiaucich účinkov (poškodenie žalúdočnej sliznice), určite by sa jej mali vyhnúť osoby trpiace vredovou chorobou žalúdka. Zvyšuje sa aj riziko krvácania do tráviaceho traktu. Vo všeobecnosti by sa všetky tzv. NSA lieky proti bolesti a zápalu (ibuprofen, dikolenak) nemali kombinovať s alkoholom, aj keď najrizikovejšia je spomínaná kyselina acetylsalicylová.

Opatrnosť je na mieste aj pri užívaní sirupov a tabliet  proti suchému kašľu s obsahom dextrometorfanu (Robitussin Antitussicum/Junior, Mugotussol, Stopex, ale aj Paralen Plus a Daleron Cold). Kombináciou dextrometorfanu a väčšieho množstva alkoholu  dochádza k znásobeniu ich tlmivého účinku na centrálny nervový systém a z toho vyplývajúcich vedľajších účinkov – závrate, ospalosť, poruchy koncentrácie, zmeny myslenia či úsudku.

Vedeli ste, že:

Vedci zistili, že u ľudí po 60-tke, ktorí netrpia demenciou, sa mierna konzumácia alkoholu (jeden pohárik u ženy,max dva poharíky u muža denne ) spája s lepšou epizodickou pamäťou. Epizodická pamäť slúži na uchovanie a vybavenie si udalostí v presnom časovom a priestorovom vymedzení.

Zdroj:

  • B. Downer, Y. Jiang, F. Zanjani, D. Fardo. Effects of Alcohol Consumption on Cognition and Regional Brain Volumes Among Older Adults. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 2014

Vedci konečne objavili špecifickú skupinu génov, ktorá sa podieľa na vzniku alkoholizmu, čím potvrdili predpoklad, že sklon k alkoholizmu je do veľkej miery dedičný. Ide konkrétne o 11 génov, na základe ktorých sa dá úspešne predpokladať, či je osoba vo vyššom riziku, resp. má vyššie predpoklady k vzniku alkoholizmu. Odhalenie siete génov tak otvára priestor pre budúcu liečbu alkoholikov ako aj možnosť odhaliť a dôkladnejšie sledovať rizikové skupiny ľudí.

Zdroj:

  • D F Levey, H Le-Niculescu, J Frank, M Ayalew, N Jain, B Kirlin, R Learman, E Winiger, Z Rodd, A Shekhar, N Schork, F Kiefe, N Wodarz, B Müller-Myhsok, N Dahmen, M Nöthen, R Sherva, L Farrer, A H Smith, H R Kranzler, M Rietschel, J Gelernter, A B Niculescu. Genetic risk prediction and neurobiological understanding of alcoholism. Translational Psychiatry, 2014; 4 (5)

Keď konzumujete častejšie alkohol, nezabudnite na kvalitný rybí olej. Omega-3-kyseliny obsiahnuté v rybom oleji dokážu podľa posledných štúdií pravdepodobne ochrániť mozgové nervové bunky vystavené vysokej hladine alkoholu pred zápalom a odumieraním a tým znížiť riziko demencie a poškodenia mozgu pri nadmernom a dlhodobom pití alkoholu.

Zdroj:

  • Nuzhath Tajuddin, Kwan-Hoon Moon, S. Alex Marshall, Kimberly Nixon, Edward J. Neafsey, Hee-Yong Kim, Michael A. Collins. Neuroinflammation and Neurodegeneration in Adult Rat Brain from Binge Ethanol Exposure: Abrogation by Docosahexaenoic Acid. PLoS ONE, 2014; 9 (7)

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana