Rany a odreniny

Viete si ošetriť rany?

Rany a odreniny vznikajú ako následok narušenia, resp. poškodenia kože, slizníc, svalov, šliach či povrchu orgánov v dôsledku úrazu, chirurgického zákroku či ako komplikácia niektorých ochorení. Môže ísť o rany povrchové, keď dochádza k poškodeniu len samotnej kože alebo sliznice. Alebo hlboké rany, kedy sú už postihnuté aj hlbšie štruktúry ako nervy, cievne zväzky, šlachy, svaly atď. Rozlišujeme dva typy rán – akútne a chronické.

Akútna rana

Akútna rana je rana, ktorá sa zahojí do šiestich týždňov a nespôsobuje výrazné ťažkosti a komplikácie. Zaraďujeme sem odreniny, pomliaždeniny, rezné rany, tržné rany, uhryznutia, popáleniny, omrzliny a iné. Pri správnom terapeutickom postupe nebýva ich liečba komplikovaná.

Chronická rana

Chronická rana je rana, ktorej liečba presahuje niekoľko týždňov, kedy je narušený prirodzený proces hojenia a akútna rana sa tak mení na ranu chronickú. Príčinou býva najčastejšie infekcia v rane alebo môže ísť o pridružené ochorenia, ktoré zhoršujú resp. spomaľujú proces hojenia. Medzi takéto ochorenia patrí cukrovka (syndróm diabetickej nohy), ateroskleróza, ischemická choroba dolných končatín, žilová nedostatočnosť či neuropatické choroby. Liečba takýchto rán patrí už do rúk lekára.

 

Spôsob liečby a ošetrovania rán závisi od toho, či ide o ranu infikovanú alebo kolonizovanú:

Kolonizovaná rana je prakticky každá rana, ktorá nejaví známky infektu.

Infikovaná rana sa prejavuje špecifickými prejavmi infekcie – začervenanie, opuch, zápach z rany, zmena farby exsudátu, spomalený proces hojenia, väčšia bolestivosť, zvýšená teplota. Infikovanej rane treba venovať špeciálnu lekársku starostlivosť – lokálne alebo celkové antibiotiká, odsatie nadbytočného exsudátu, odstránenie povlaku z rany, špeciálne terapeutické materiály na hojenie rán (na báze aktívneho uhlia, jódu, Ringerového roztoku, antimikrobiálne obväzy so striebrom …)

Dôležité je správne posúdiť, či vaše zrananie vyžaduje už návštevu lekára alebo či ide o ľahké zranenie, s ktorým si poradíte aj sami s použitím vhodných prípravkov.

Kedy vyhľadať lekára:

  1. – ak sa rana dostala do kontaktu so zemou, kovmi, prachom, (niekedy potrebná protitetanová injekcia)
  2. – ak je rana infikovaná
  3. – mohutne krvácajúca rana, pomliaždenina, hlboká rana (prechádza celou hrúbkou kože)
  4. ak sa rana nehojí
  5. – v prípade preležanín (dekubitov) u ležiacich pacientov

V tejto sekcii sa budeme venovať len bežným, menším, akútnym ranám, keďže hlboké, rozsiahle, infikované alebo chronické rany sú doménou lekárov a v žiadnom prípade ich netreba podceňovať.

Ako si správne ošetriť rany

Dôležité je rýchlo konať, aby sme zabránili možnej infekcii. Neliečené zranenia sa hoja dlhšie, bolia alebo môžu viesť aj k vážnejším ťažkostiam. Viac v článku Dezinfekcia a špeciálne náplaste.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana