Psoriáza

Psoriáza-príznaky a príčiny

Psoriáza alebo lupienka je chronické kožné ochorenie, pre ktoré je typický rýchly rast a nedokonalé rohovatenie kožných buniek. Zatiaľ, čo normálne kožné bunky dozrejú a na povrch kože sa dostávajú v intervale 28-30 dní, u psoriázy je tento prirodzený proces obnovy pokožky 6-9 krát rýchlejší. Psoriáza sa môže objaviť kedykoľvek, najčastejšie však okolo 20. roku života alebo medzi 40-50. rokom. Aj keď psoriáza nepatrí k život ohrozujúcim chorobám, čo sa týka negatívneho dopadu na kvalitu života (psychické a spoločenské aspekty), môžeme ju nájsť na vrchných priečkach, kde konkuruje aj závažným ochoreniam ako rakovina alebo cukrovka.

Priebeh ochorenia aj prejavy sú individuálne a aj liečba, ktorá prinesie jednému výrazné zlepšenie, nemusí zabrať u druhého. Možností a postupov liečby psoriázy je oproti minulosti mnoho a stále pribúdajú.

Prečo vzniká psoriáza?

Presná príčina ochorenia nie je známa. Poznáme rizikové faktory, faktory zhoršujúce alebo spúšťajúce ochorenie, ale konkrétnu príčinu bohužiaľ nie. Približne 30% chorých má pozitívnu rodinnú anamnézu, takže môžeme ochorenie označiť aj za geneticky podmienené. Psoriáza patrí medzi autoimunitné choroby, to znamená, že v dôsledku porušenej imunitnej funkcie nevie telo rozlíšiť vlastné a cudzorodé látky (antigény) a napáda preto aj vlastné bunky a tkanivá. Dôležitú úlohu zohrávajú aj rizikové faktory, ktoré síce nie sú priama príčina psoriázy ale vznik ochorenia naštartujú. Spúšťače ochorenia bývajú infekcie (napr. streptokoková infekcia u detí, herpes vírusy, kvasinky), stres, niektoré lieky (betablokátory, lítium, ACE-inhibítory…), hormonálne faktory, životospráva (alkohol, fajčenie).

Ako sa prejavuje psoriáza?

Nadmerná produkcia kožných buniek vedie k vzniku zhrubnutých šupinatých ložísk. Častým symptómom býva svrbenie. Postihnuté miesta sú zapálené, červené, ostro ohraničené, sú vyvýšené nad povrch kože a pokryté odlupujúcimi strieborno-bielymi šupinami. Psoriáza sa objavuje najmä na lakťoch, kolenách,vo  vlasatej časti hlavy, na chrbáte a stehnách. Okrem kože však môžu byť psoriázou postihnuté aj nechty alebo kĺby (psoriatická artritída- cca 10-20% psoriatikov).

V poslednom období sa začína intenzívnejšie diskutovať o súvislosti medzi psoriázou a metabolickým syndrómom (metabolickým syndrómom zjednodušene označujeme súbor príznakov a ochorení ako hypertenzia, obezita, vysoký cholesterol, inzulínová rezistencia-predstav cukrovky). Podľa nedávnych výskumov je práve výskyt metabolického syndrómu významne zvýšený u pacientov so psoriázou (jedna štúdia potvrdila až 6xväčšiu pravdepodobnosť výskytu metabolického syndrómu u psoriatikov). Zatiaľ sa však len málo výskumov zaoberalo možnosťou liečby psoriázy riešením metabolického syndrómu, Objavili sa aj štúdie, kde mali obézni pacienti ťažší priebeh psoriázy a častejšie nereagovali na liečbu v porovnaní s neobéznymi psoriatikmi. Predmetom výskumov je aj hladanie súvislostí medzi psoriázou a celiakiou, niektorí vedci predpokladajú úzky vzťah medzi psoriázou a neznášanlivosťou lepku (gluténu), objavili sa aj štúdie sledujúce vplyv bezlepkovej stravy na psoriázu, ktorá u niektorých pacientov viedla k výraznému zlepšeniu ochorenia. Uvidíme, čo prinesú ďaľšie výskumy.

Súvisiace články:

Nový trend v liečbe ochorení-diéty na mieru

Biologické lieky-už ste o nich počuli?

Liečba artritídy bez liekov

Berberín-nový liek na potravinové intolerancie a metabolický syndróm?

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana