Tehotenské a ovulačné testy

Ako si vybrať tehotenský test?

Prúžkové tehotenské testy – stripy

RAPICLEAR Strip, WOMAN SECRET Baby prúžkový, GS MAMATEST 10

– najlacnejšia varianta tehotenských testov, citlivosť rovnaká ako u iných druhov testov

– vzorka moču sa odoberie do čistej a suchej nádoby, testovacia časť prúžku sa ponorí do moču na 15 sekúnd po vyznačenú maximálnu líniu, nie viac a v priebehu 3 minút sa objaví výsledok…po 10. minútach už výsledok neodčítavajte, može byť skreslený

– dva farebné pásiky – pozitívny test, pravdepodobne ste tehotná, navštívte lekára pre potvrdenie výsledku…pásiky môžu mať trochu odlišný odtieň, jeden môže byť svetlejší ako druhý v závislosti od zistenej koncentrácie hCG

– jeden farebný pásik v kontrolnej oblasti – negatívny test, pravdepodobne nie ste tehotná alebo sa test vykonával predčasne, pre potvrdenie výsledku odporúčame vykonať testovanie ešte raz s novým prúžkom najskôr však o 48 hodín (väčšina testov obsahuje v balení dva prúžky)

– žiadny pásik v kontrolnej časti – neplatný test, testovanie vykonajte ešte raz s novým prúžkom

Tyčinkové tehotenské testy – do prúdu moču

GS MAMATEST COMFORT, RAPICLEAR DIRECT,  RAPICLEAR COMFORT ULTRA, WOMAN SECRET Baby tyčinkový

– trochu vyššia cena ako prúžkové testy, jednoduchá a komfortná aplikácia

– absorpčná časť testu sa vloží do prúdu moču pri močení na 10 sekúnd, nemočte mimo označenú časť…test je možné aj ponoriť do nádobky s odobratou vzorkou moču aspoň na 3 sekundy; výsledok odčítavajte do 5 minút po testovaní, nie neskôr

– dva farebné pásiky – pozitívny test, pravdepodobne ste tehotná, navštívte lekára pre potvrdenie výsledku…pásiky môžu mať trochu odlišný odtieň, jeden môže byť svetlejší ako druhý v závislosti od zistenej koncentrácie hCG

– jeden farebný pásik v kontrolnej oblasti – negatívny test, pravdepodobne nie ste tehotná alebo sa test vykonával predčasne, pre potvrdenie výsledku odporúčame vykonať testovanie ešte raz s novým testom najskôr však o 48 hodín (väčšina testov obsahuje v balení dva prúžky)

– žiadny pásik v kontrolnej časti – neplatný test, testovanie vykonajte ešte raz s novým testom

Kazetové tehotenské testy

RAPICLEAR CLASSIC, WOMAN SECRET Baby kazetový

– výhodou testov je aplikácia presného množstva moču pomocou kvapkadla, čím sa predíde nepresnostiam (napr. ponoreniu prúžku do moču nad úroveň maximálnej línie)

– vzorka moču sa odoberie do čistej a suchej nádobky, pipeta (kvakadlo), ktorá je súčasťou balenia sa naplní močom a nakvapkajú sa 4 kvapky do kruhového otvoru testovacej misky, za 2-4 minúty sa odčíta výsledok

– dva farebné pásiky – pozitívny test, pravdepodobne ste tehotná, navštívte lekára pre potvrdenie výsledku…pásiky môžu mať trochu odlišný odtieň, jeden môže byť svetlejší ako druhý v závislosti od zistenej koncentrácie hCG

– jeden farebný pásik v kontrolnej oblasti – negatívny test, pravdepodobne nie ste tehotná alebo sa test vykonával predčasne, pre potvrdenie výsledku odporúčame vykonať testovanie ešte raz s novým testom najskôr však o 48 hodín (väčšina testov obsahuje v balení dva prúžky)

– žiadny pásik v kontrolnej časti – neplatný test, testovanie vykonajte ešte raz s novým testom

Digitálny tehotenský test

CLEARBLUE DIGITAL, CLEARBLUE DIGITAL s indikátorom otehotnenia

– najmodernejšia a cenovo najdrahšia varianta tehotenských testov s digitálnym displejom

– absorpčná časť testu sa vloží do prúdu moču pri močení na 5 sekúnd, nemočte mimo označenú časť…test je možné aj ponoriť do nádobky s odobratou vzorkou moču na 20 sekúnd; výsledok sa zobrazí v priebehu 3 minút

– na displeji sa buď slovom alebo znakmi +/- zobrazí výsledok; v prípade testu s indikátorom otehotnenia sa na displeji zobrazí informácia koľko týždňov ste tehotná

– test je najvhodnejšie vykonávať s ranným močom aspoň 4 dni pred očakávaným príchodom menštruácie 

                                         …čítať viac o Tehotenských a ovulačných testoch

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana