Nespavosť (insomnia)

Liečba nespavosti u lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

V terapii insomnie sa používajú benzodiazepínové a tzv. nebenzodiazepínové hypnotiká. Pri výbere liečby sa lekár rozhoduje na základe rýchlosti nástupu účinku, dĺžky pôsobenia, vedľajších účinkov, zdravotného stavu pacienta a v neposlednom rade typu insomnie. Vo všeobecnosti sa dáva prednosť najmä nebenzodiazepínovým hypnotikám.

Poznámka: Neodporúča sa kombinovať hypnotiká s inými liekmi, ktoré tlmia centrálny nervový systém. Často ide o lieky ako Mydocalm, Dorsiflex, ktoré sa používajú na uvoľnenie svalstva alebo o lieky na liečbu depresií, úzkosti či iných psychiatrických porúch, niektoré antihistaminiká (Dithiaden, Promethazin, Fenistil..) a v neposlednom rade o alkohol. Ak je užívanie liekov nevyhnutné, treba pacienta sledovať alebo upraviť dávkovanie.

Benzodiazepínové hypnotiká

Benzodiazepíny (BZD) patria k účinným liekom krátkodobej nespavosti. Majú dobrý efekt na navodenie spánku aj na jeho dĺžku. Ich nevýhodou je, že sú vysoko návykové (nemali by sa užívať dlhšie ako 4 týždne, prípadne len interminentne- v intervaloch, napr. liek sa užíva 4-5 dní, 2-3 dni pauza) a vzniká pri nich tolerancia (potreba zvyšovať dávku lieku pre dosiahnutie účinku).

Delíme ich na BZD s rýchlym nástupom a krátkym účinkom, ktoré sa indikujú najmä pri obťiažnom zaspávani (Gerodorm, Dormicum, Oxazepam) – majú vyššie riziko tolerancie a závislosti. Ak sa pacient predčasne prebúdza, prednosť sa dáva hypnotikám, ktoré naopak majú pomalší nástup účinku ale pôsobia dlhšiu dobu (Diazepam, Lexaurin, Neurol).

BZD sa podávajú vždy krátkodobo, v najnižšej účinnej dávke, po obnovení spánku sa nevysadzujú náhle ale postupne.

Ak sa BZD hypnotíká užívajú dlhodobo, vzrastá okrem rizika vzniku závislosti aj riziko abstinenčných príznakov po vysadení liečby – nevoľnosť, úzkosť, depresia, desivé sny, poruchy pamäti a koncentrácie a „rebound nespavosť” – návrat nespavosti. Medzi nežiadúce účinky patrí ranná ospalosť („hang-over”) – u BZD s dlhým účinkom môže byť prítomná sedácia a unáva aj počas dňa, bolesť hlavy, hypotenzia, závrate, u starších ľudí hrozia stavy nočnej zmätenosti či poruchy pamäte. BZD potláčajú REM fázu spánku a hlboký spánok.

Nebenzodiazepínové hypnotiká

Nová generácia liečiv nespavosti, ktorých účinnosť je porovnateľná s predchádzajúcou skupinou, avšak majú podstatne viac výhod. Riziko závislosti je menšie, majú menej nežiadúcich účinkov, nepotláčajú REM fázu spánku, abstinenčný syndróm pri vysádzaní liekov je zriedkavý, ospalosť a unáva po prebudení sa vyskytuje len ojedinele, najmä u starších pacientov. Môžu mať nepriaznivý vplyv na pamäť a psychomotorické funkcie. Výskyt nežiadúcich účinkov sa zvyšuje pri dlhodobom užívaní, najmä vyšších dávok. Na našom trhu sú registrované dve liečivá zo skupiny nebenzodiazepínových hypnotík:

Zolpidem – Stilnox, Hypnogen,Sanval, Adorma

  1. -nástup účinku je rýchly – 10-15 minút a trvá 4-6 hodín
  2. -pri dodržiavaní odporúčenej dávky a doby užívania (maximálne 4-5 týždňov) nevzniká závislosť
  3. – dobre znášaný aj u starších pacientov – odporúča sa dávka 5 mg denne (1/2 tablety)

Zopiklon

  1. – nástup účinku je 15-30 minút a trvá 4-8 hodín
  2. – pri problémovom zaspávaní obvykle postačujú nižšie dávky – 3-4 mg denne (1/2 tablety), na zlepšenie kvality spánku (napr. pri predčasnom prebúdzaní) sa doporučuje 7,5 mg denne
  3. – pacient má mať po užití lieku zaistený 7-8 hodinový spánok

Poznámka: Kvôli obmedzenému počtu štúdií s dlhodobím užívaním týchto liekov sa indikujú len na krátkodobú liečbu insomnie. V prípade nutnosti dlhšieho užívania sa odporúča skôr zopiclon, kde ani po 6 mesiacoch užívania nebola zaznamenaná závislosť alebo potreba zvyšovať dávku. Definitívne potvrdenie tejto skutočnosti si však vyžaduje ešte ďaľšie štúdie.

Ďaľšie lieky používané pri liečbe nespavosti

Okrem hypnotík sa pri liečbe porúch spánku používajú aj lieky, ktoré slúžia na terapiu iných ochorení ale kvôli ich sedatívnemu (ukľudňujúcemu) účinku a schopnosti navodiť spánok sa vyúživajú aj v tejto indikácií. Lekár volí tento druh liečby, keď pacient trpí nejakým ochorením (napr. depresiou), v prípade primárnej insomne sa liečba neodporúča.

Antidepresíva

Z tejto skupiny liečiv sa používa trazodon (Trittico Ac), ktorý skracuje dobu zaspávania a predlžuje dobu a hĺbku spánku. Používa sa preto aj pri liečbe depresie, ktorá je sprevádzaná poruchami spánku.

Mirtazapin (Mirzaten, Remeron) – antidepresívum, ktoré zvyšuje trvanie hlbokého spánku a jeho efektivitu. Veľmi paradoxne môže mirtazapin zhoršovať alebo dokonca vyvolať tzv. syndróm nepokojných nôh, ktorý sám býva príčinou nespavosti.

Z tricyklických antidepresív sa v terapii depresívnych stavov doprevádzaných nespavosťou používa amitriptylín, dosulepín (Prothiaden) či imipramín (Melipramín).

Lekár musí dôkladne zvážiť nasadenie tejto terapie na liečbu insomne u ľudí s depresiou, pretože zatiaľ len málo štúdií potvrdilo jej úspech.

Neuroleptika a antipsychotiká

Tieto lieky sa používajú len v niektorých prípadoch, keď je nespavosť kombinovaná so psychiatrickým ochorením (schizofrénia), organickým ochorením mozgu alebo v liečbe závislosti na benzodiazepíny, kedy znižujú intenzitu abstinenčného syndrómu. Patrí sem chlórprotixen, levomeprovazin, tiaprid (Tiapra, Tiapridal), kvetiapín (Derin, Equeta, Kventiax, Seroquel..), olanzapín (Zyprexa, Zalasta, Parnassan, Olazax…).

Antihistaminiká

Kedže medzi vedľajšie účinky niektorých antihistaminík (lieky na liečbu alergie) patrí sedácia (ukľudnenie), v zriedkavých prípadoch ich zvyknú lekári predpisovať aj v liečbe insomnie. Ich užívanie sa indikuje napr. u pacientov s vysokým potenciálom nadužívania benzodiazepínov. Vzhľadom na málo informácii ohľadne liečby nespavosti antihistaminikami a ich možné nežiadúce účinky (ospalosť počas dňa, antichologerné účinky) a kontraindikácie sa neodporúčajú na dlhodobú liečbu nespavosti. Patri sem diphenhydramin (Calmaben), bisulepín (Dithiaden), dimetinden (Fenistil).

Kombinovanie viacerých liekov na liečbu nespavosti sa neodporúča. Ak farmakologická monoterapia nepostačuje ani po odstránení príčiny nespavosti, vhodná (u chronickej nespavosti prvordá) je psychoterapia – KBT (viď nižšie), relaxačné techniky, dodržiavanie spánkovej hygieny a fyzická aktivita.

Poznámka:  Nový liek na terapiu nespavosti (najmä pri obťiažnom zaspávani) je agonista melatoninového receptora – ramelton, ktorý u nás ešte nie je registrovaný. Jeho výhodou je, že naňho nevzniká závislosť ani syndróm z vysadenia.

 …čítať viac o nespavosti

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana