Nespavosť (insomnia)

Liečba nespavosti u lekára

lekar2.jpg

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

V terapii insomnie sa používajú benzodiazepínové a tzv. nebenzodiazepínové hypnotiká. Pri výbere liečby sa lekár rozhoduje na základe rýchlosti nástupu účinku, dĺžky pôsobenia, vedľajších účinkov, zdravotného stavu pacienta a v neposlednom rade typu insomnie. Vo všeobecnosti sa dáva prednosť najmä nebenzodiazepínovým hypnotikám.

Poznámka: Neodporúča sa kombinovať hypnotiká s inými liekmi, ktoré tlmia centrálny nervový systém. Často ide o lieky ako Mydocalm, Dorsiflex, ktoré sa používajú na uvoľnenie svalstva alebo o lieky na liečbu depresií, úzkosti či iných psychiatrických porúch, niektoré antihistaminiká (Dithiaden, Promethazin, Fenistil..) a v neposlednom rade o alkohol. Ak je užívanie liekov nevyhnutné, treba pacienta sledovať alebo upraviť dávkovanie.

Benzodiazepínové hypnotiká

Benzodiazepíny (BZD) patria k účinným liekom krátkodobej nespavosti. Majú dobrý efekt na navodenie spánku aj na jeho dĺžku. Ich nevýhodou je, že sú vysoko návykové (nemali by sa užívať dlhšie ako 4 týždne, prípadne len interminentne- v intervaloch, napr. liek sa užíva 4-5 dní, 2-3 dni pauza) a vzniká pri nich tolerancia (potreba zvyšovať dávku lieku pre dosiahnutie účinku).

Delíme ich na BZD s rýchlym nástupom a krátkym účinkom, ktoré sa indikujú najmä pri obťiažnom zaspávani (Gerodorm, Dormicum, Oxazepam) – majú vyššie riziko tolerancie a závislosti. Ak sa pacient predčasne prebúdza, prednosť sa dáva hypnotikám, ktoré naopak majú pomalší nástup účinku ale pôsobia dlhšiu dobu (Diazepam, Lexaurin, Neurol).

BZD sa podávajú vždy krátkodobo, v najnižšej účinnej dávke, po obnovení spánku sa nevysadzujú náhle ale postupne.

Ak sa BZD hypnotíká užívajú dlhodobo, vzrastá okrem rizika vzniku závislosti aj riziko abstinenčných príznakov po vysadení liečby – nevoľnosť, úzkosť, depresia, desivé sny, poruchy pamäti a koncentrácie a „rebound nespavosť” – návrat nespavosti. Medzi nežiadúce účinky patrí ranná ospalosť („hang-over”) – u BZD s dlhým účinkom môže byť prítomná sedácia a unáva aj počas dňa, bolesť hlavy, hypotenzia, závrate, u starších ľudí hrozia stavy nočnej zmätenosti či poruchy pamäte. BZD potláčajú REM fázu spánku a hlboký spánok.

Nebenzodiazepínové hypnotiká

Nová generácia liečiv nespavosti, ktorých účinnosť je porovnateľná s predchádzajúcou skupinou, avšak majú podstatne viac výhod. Riziko závislosti je menšie, majú menej nežiadúcich účinkov, nepotláčajú REM fázu spánku, abstinenčný syndróm pri vysádzaní liekov je zriedkavý, ospalosť a unáva po prebudení sa vyskytuje len ojedinele, najmä u starších pacientov. Môžu mať nepriaznivý vplyv na pamäť a psychomotorické funkcie. Výskyt nežiadúcich účinkov sa zvyšuje pri dlhodobom užívaní, najmä vyšších dávok. Na našom trhu sú registrované dve liečivá zo skupiny nebenzodiazepínových hypnotík:

Zolpidem – Stilnox, Hypnogen,Sanval, Adorma

 1. -nástup účinku je rýchly – 10-15 minút a trvá 4-6 hodín
 2. -pri dodržiavaní odporúčenej dávky a doby užívania (maximálne 4-5 týždňov) nevzniká závislosť
 3. – dobre znášaný aj u starších pacientov – odporúča sa dávka 5 mg denne (1/2 tablety)

Zopiklon

 1. – nástup účinku je 15-30 minút a trvá 4-8 hodín
 2. – pri problémovom zaspávaní obvykle postačujú nižšie dávky – 3-4 mg denne (1/2 tablety), na zlepšenie kvality spánku (napr. pri predčasnom prebúdzaní) sa doporučuje 7,5 mg denne
 3. – pacient má mať po užití lieku zaistený 7-8 hodinový spánok

Poznámka: Kvôli obmedzenému počtu štúdií s dlhodobím užívaním týchto liekov sa indikujú len na krátkodobú liečbu insomnie. V prípade nutnosti dlhšieho užívania sa odporúča skôr zopiclon, kde ani po 6 mesiacoch užívania nebola zaznamenaná závislosť alebo potreba zvyšovať dávku. Definitívne potvrdenie tejto skutočnosti si však vyžaduje ešte ďaľšie štúdie.

Ďaľšie lieky používané pri liečbe nespavosti

Okrem hypnotík sa pri liečbe porúch spánku používajú aj lieky, ktoré slúžia na terapiu iných ochorení ale kvôli ich sedatívnemu (ukľudňujúcemu) účinku a schopnosti navodiť spánok sa vyúživajú aj v tejto indikácií. Lekár volí tento druh liečby, keď pacient trpí nejakým ochorením (napr. depresiou), v prípade primárnej insomne sa liečba neodporúča.

Antidepresíva

Z tejto skupiny liečiv sa používa trazodon (Trittico Ac), ktorý skracuje dobu zaspávania a predlžuje dobu a hĺbku spánku. Používa sa preto aj pri liečbe depresie, ktorá je sprevádzaná poruchami spánku.

Mirtazapin (Mirzaten, Remeron) – antidepresívum, ktoré zvyšuje trvanie hlbokého spánku a jeho efektivitu. Veľmi paradoxne môže mirtazapin zhoršovať alebo dokonca vyvolať tzv. syndróm nepokojných nôh, ktorý sám býva príčinou nespavosti.

Z tricyklických antidepresív sa v terapii depresívnych stavov doprevádzaných nespavosťou používa amitriptylín, dosulepín (Prothiaden) či imipramín (Melipramín).

Lekár musí dôkladne zvážiť nasadenie tejto terapie na liečbu insomne u ľudí s depresiou, pretože zatiaľ len málo štúdií potvrdilo jej úspech.

Neuroleptika a antipsychotiká

Tieto lieky sa používajú len v niektorých prípadoch, keď je nespavosť kombinovaná so psychiatrickým ochorením (schizofrénia), organickým ochorením mozgu alebo v liečbe závislosti na benzodiazepíny, kedy znižujú intenzitu abstinenčného syndrómu. Patrí sem chlórprotixen, levomeprovazin, tiaprid (Tiapra, Tiapridal), kvetiapín (Derin, Equeta, Kventiax, Seroquel..), olanzapín (Zyprexa, Zalasta, Parnassan, Olazax…).

Antihistaminiká

Kedže medzi vedľajšie účinky niektorých antihistaminík (lieky na liečbu alergie) patrí sedácia (ukľudnenie), v zriedkavých prípadoch ich zvyknú lekári predpisovať aj v liečbe insomnie. Ich užívanie sa indikuje napr. u pacientov s vysokým potenciálom nadužívania benzodiazepínov. Vzhľadom na málo informácii ohľadne liečby nespavosti antihistaminikami a ich možné nežiadúce účinky (ospalosť počas dňa, antichologerné účinky) a kontraindikácie sa neodporúčajú na dlhodobú liečbu nespavosti. Patri sem diphenhydramin (Calmaben), bisulepín (Dithiaden), dimetinden (Fenistil).

Kombinovanie viacerých liekov na liečbu nespavosti sa neodporúča. Ak farmakologická monoterapia nepostačuje ani po odstránení príčiny nespavosti, vhodná (u chronickej nespavosti prvordá) je psychoterapia – KBT (viď nižšie), relaxačné techniky, dodržiavanie spánkovej hygieny a fyzická aktivita.

Poznámka:  Nový liek na terapiu nespavosti (najmä pri obťiažnom zaspávani) je agonista melatoninového receptora – ramelton, ktorý u nás ešte nie je registrovaný. Jeho výhodou je, že naňho nevzniká závislosť ani syndróm z vysadenia.

 …čítať viac o nespavosti

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana

11 Responses

 1. Dobrý deň pani Bugárová,
  prosím Vás, mohli by ste nám poradiť ? Moja mama 83 ročná brala Lexaurin a Stilnox. Z dôvodu ľahkých halucinácii musí brať Rispen. Stilnox už nemôže brať a tak trpí silnou nespavosťou. Cez deň je unavená a nevládze nič robiť.
  Skúsila Rispen vysadiť a zobrať si Stilnox. Spánok sa vrátil, ale vrátili sa aj nočné halucinácie.
  S lekármi nemáme dobré skúsenosti, lebo lekár má v čakárni veľa pacientov, je nervózny a pacientovi sa nevenuje dostatočne. Na recept pacientovi hodí nejaký najlacnejší liek a keď si pacient sťažuje na zhoršenie zdravotného stavu, tak to lekár berie, že si pacient vymýšľa.
  Píšem Vám to tak ako to v praxi je.
  Vedeli by ste prosím poradiť liek na podporu spánku, ktorý nie je v kontraindikácii s Rispenom ?
  Lekári na takéto štúdie žiaľ nemajú čas a určite by prijali hotovú informáciu.
  Ďakujem veľmi pekne.

  1. Dobrý deň, pri súčasnom užívaní risperidónu (Rispen) a zolpidemu (Stilnox) sa zvyšuje ich tlmivý účinok na CNS (centrálna nervová sústava), čo sa môže, najmä u starších pacientov, prejaviť vyššou ospalosťou počas dňa, závratmi, zmätenosťou, či poruchou koncentrácie. Takáto situácia môže nastať aj pri zámene Stilnoxu za iné hypnotikum, pretože všetky lieky na spanie tlmia CNS. Ich súčasné užívanie musí preto posúdiť ošetrujúci lekár, ktorý pozná zdravotný stav pacientky. U starších pacientov s nespavosťou a zároveň pridruženými psychotickými symptómami (napr. bludy a halucinácie) sa zvyknu predisovať lieky zo skupiny neuroleptík, ktoré majú zároveň hypnotické účinky. Čo sa týka Rispenu, okrem potlačenia halucinácii, by mal pomôcť aj zlepšiť spánok -pôsobí aj hypnoticky. Neviem akú dávku Vaša mama berie, priemerná dávka pre geriatrických pacientov sa pohybuje medzi 1 až 3mg denne. Ak Rispen nesedí, ďalšia možnosť je zameniť risperidón za iný liek z rovnakej skupiny liečiv ale s tlmivejším účinkom, kedže nám ide aj o nespavosť. U geriatrických pacientov sa odporúča olanzapin. Olanzapin pôsobí viac sedatívne, môže však dochádzať aj k miernemu zníženiu krvného tlaku, či ortostatickej hypotenzii – lekár musí zvážiť aj to. Obvykle sa užíva 2,5-5mg na noc. Nepíšete, či užíva mama aj iné lieky, ak áno, treba sa pozrieť aj na ne, mnohé majú na svedomí poruchy spánku – niektoré lieky na zníženie tlaku, metylxantíny atď. Z voľnopredajných liekov môžete vyskúšať melatonín-spánkový hormón, jeho hladina v krvi vekom výrazne klesá, u niektorých pacientov s nespavosťou pekne zaberá už v priebehu 3-4 dní a môžete ho kombinovať aj s Rispenom. Pekný deň želám!

 2. Babka berie tiapridal a aký liek jej môžme kombinovať na spanie ?(stilnox)
  Ďakujem

  1. Dobrý deň, v podstate môže užívať ktorékoľvek hypnotikum (Stilnox, Zopiclon, Zolpidem..), ktoré jej lekár predpíše. Kedže však všetky pôsobia tlmivo na centrálny nervový systém, môže pri kombinácii Tiapridal a hypnotikum dochádzať k zosilneniu ich tlmivého účinku, preto treba takéhoto pacienta sledovať, prípadne upraviť alebo znížiť dávkovanie, aby nedochádzalo k závratom, dennej ospalosti a z toho vyplývajúcim pádom, zmätenosti a podobne.

 3. Trpím nespavosťou už 20 rokov, jednoducho som stratila spánok. Som denne na liekoch. Teraz beriem Stilnox ale po 4 hod. sa už zobudím a neviem zaspať, musím si zase pridať polovicu. Je to doslova trápenie. Niekedy prebdiem v noci aj 4-5 hod. Ako mi môžete pomôcť, je vôbec možné dosiahnuť prirodzeného spánku?
  Ďakujem

  1. Dobrý deň, vo Vašom prípade by bolo dobré riešiť nespavosť komplexne u špecializovaného odborníka, napr vyskúšať spánkové laboratórium, kde sa zameriavajú na diagnózu a liečbu porúch spánku. 20 rokov je veľa, treba hľadať príčinu. Prípadne vyskúšajte autogénny tréning, ktorý Vás vie naučiť psychológ alebo psychiater, naučíte sa tak rýchlo zrelaxovať a zaspať. Držím palce! http://www.tvojlekarnik.sk/liecba/psychika/poruchy-spanku/nespavost-insomnia/preco-nevieme-zaspat/.

 4. Prosim o informaciu:asi 1 rok trpim nespavostou,tlakmi na cele a v ociach,neurolog mi predpisal Triticco 100mg vecer a lexaurin rano a obed po 1.5 mg.Prvy den bolo vsetko o.k ,tlaky aj spanok,druhu noc Trittoco neucinkovalo a po 3 hodinach po jeho uziti som si musela zobrat 3 mg Lexavin.Prosim ,je to len prechodny stav,pokial naplno zacne Tritico ucinkovat(niekolko dni), pripadne mozem zvysit davku Trittica ,na 15o mg. Dakujem Kollarova

 5. Dobrý deň.
  Mám 54 rokov a ťažko zaspávam niekedy aj do tretej ráno. Začal som chodiť do práce aj na poobdne zmeny a od vtedy mám problémy. Pred tým som tiež dobre nespal ale nebolo to tak zlé.Časté budenie ,spánok niekedy menej ako dve hodiny.Týždeň na rannej som nechcel poobede zaspať aby som zaspal večer ale zbytočne. Kúpil som si v lekárni obyčajné lieky na spanie ale vôbec som to nepoznal. O.L mi predpísala zapiclon bolo to celkom dobre keď som prišiel zpoobednej v pondelok zaspal som dobre ale dnes je štvrtok dal som si zapiclon o 11 30 a vôbec mi nezabral po hodine som vstal z postele teraz Vám píšeme a je1 30 a vôbec nemôžem zaspať neviem či to nemôžu byť aj nejaké iné zdravotné problémy alebo hľadať nejakú inú prácu.
  Ďakujem s pozdravom Peter.

 6. Už dlhšie užívam neurol a gerodorm, ale v poslednom čase mi to vôbec nezaberá. Aj keď večer zaspím, už po 2 hodinách sa zobudim a neviem už zaspať.
  Prosím o radu, ako sa dá riešiť takáto situácia. Ďakujem

 7. Po 5rokoch sa mi vratila nespavost bol som u psistricky Dali mi escilopram a atarax je mi zle po ich uzi ti a ani po ich uzi ti nespim co mi odporucate som unaveny cely den musim sa premshat D s pozdravom dusan Valovic

 8. uz rok a pol uzivam zolpidem od 3-6,7,8 ks za den v jednej davke obcas sa mi podarilo znizit na 1,5 tbl ale zas som navysil, teraz som k tomu dostal tiapridal, kvapky 10-10-10 moze to pomoct zbavit sa uplne zolpidemu? jeho uzivanie ma uz obmedzuje na yivote,dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *